Szkolenia

oferta szkoleniowa:

- budowa narzędzi badawczych

- planowanie i organizacja procesu badawczego

- planowanie i organizacja konsultacji społecznych

- narzędzia partycypacji społecznej

- metody aktywizacji społeczności lokalnej

- partycypacyjne planowanie przestrzeni

- uwarunkowania planowania przestrzennego

- komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

- drama psychologiczna

- monitoring i ewaluacja

- zarządzanie zasobami ludzkimi

- BHP