Przestrzeń

- projektowanie przestrzeni publicznych

- tworzenie i prowadzenie projektów partycypacyjnego planowania przestrzeni

- szkolenia z partycypacji publicznej i konsultacji społecznych

- szkolenia z prawnych uwarunkowań planowania przestrzennego