Konsultacje

konsultacje społeczne

- opracowanie strategii konsultacji społecznych

- przygotowanie materiałów informacyjnych

- kampania informacyjna

- organizacja i prowadzenie spotkań z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi

- przygotowanie raportu końcowego

- monitoring efektów

 

metody stosowane przy konsultacjach społecznych:

- ankieta (audytoryjna, roznoszona, pocztowa, CAWI)

- wywiad indywidualny (PAPI)

- wywiad grupowy (FDI)

- obserwacja

- narzędzia internetowe (strona projektu, panele, fora dyskusyjne)

- warsztaty

- konferencje, seminaria

- prezentacja projektu (np. makieta)