Badania

- opracowanie koncepcji badania

- przygotowanie i przetestowanie narzędzi badawczych

- realizacja badania

- analiza danych

- przygotowanie raportu końcowego

 

metody stosowane w badaniach społecznych:

- ankieta (audytoryjna, roznoszona, pocztowa, CAWI)

- wywiad indywidualny (PAPI)

- wywiad grupowy (FDI)

- obserwacja