Analizy

analizy społeczno-gospodarcze i demograficzne

- inwentaryzacja zastanych danych i badań

- analiza danych zastanych

- analizy statystyczne

- prognozy