Konferencja DIVERCITY

74_170

W dniach od 10 do 12 września we Wrocławiu odbyła się konferencja „DiverCITY – miasto dla wszystkich”, na której gościła także Socjoteka.

Dla naszej pracy szczególnie interesujące były dwa wystąpienia. Pierwsze to wykład Margaret Wilkinson z organizacji Planning for Real w Wielkiej Brytanii, która opowiadała o sposobach aktywizowania społeczności lokalnych. Drugie to wykład Michała Beima z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który mówił o transporcie i jakości życia w mieście.